• Nextec
  • QVERTECH

Information

Reports

EBI reports

EBI 8/2021 - Raport okresowy kwartalny za II kwartał(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2021
data dodania 2021-08-16 15:00:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Załączniki:
Raport 2021 2Q

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu